···· Tècniques Curatives

Amb les Tècniques Curatives s'experimenta amb el cos d'una forma conscient. Mitjançant postures molt estudiades, en les que es realitzen “micro-moviments" senzills i es dirigeix l'atenció cap a l'interior, amb una respiració adequada. La persona investiga el funcionament de l'aparell locomotor. La pràctica li proporciona la flexibilitat i el to adequats a les diferents estructures musculars i articulars, disminuint les tensions i restablint la vitalitat de l'organisme.

Les Tècniques Curatives ens ofereixen la possibilitat de revisar els hàbits gestuals que realitzem diàriament, i d'aprendre a rebutjar els que són perjudicials per substituir-los per d'altres que curin.

La finalitat és retornar a l'organisme l'harmonia original per a sentir-se còmode i saludable en el viure de cada dia.

 

Horari: Dimecres 15:15h - 16:45h

Preu:  38€ mes (1 sessió setmana)