···· Conscienciació Esquena

Pràctica de l'Esquena Regenerada

Tractaments vertebrals i articulars

Presentació del mètode:

Una solució als desordres esquelètic-musculars.

El sedentarisme, les tensions degudes a l'estrès, les males posicions prolongades, el treball sobre una pantalla d'ordinador o les feines repetitves sobre cadenes de montatge, per exemple, són la causa del mal d'esquena o dolors en la nuca i dels membres o parts del cos, que poden repercutir durament sobre l'estat de salut.

Tota la malposició articular irrita les reds nervioses pròximes i en conseqüència genera dolors, però perturba també, la lliure circulació dels fluxes energètics al llarg de les línies bioelèctriques (o Silsilla) que passen sobre les articulacions.

Aquesta perturbació del fluxe energètic té conseqüències sobre el conjunt dels òrgans en els quals es conecten aquestes línies, així com sobre les cares específiques del psiquisme que li són associades.

El tractament de les articulacions es base en un mètode original, extret de les tradicions més antigues, i a la vegada, en concordància amb els avanços més recents de la medicina: neurobiologia cibernètica i línies informatives bioelèctriques. Aquest mètode permet reajustar amb suavitat les subluxacions articulars minúscules que causen dolors i molèsties, des de les més lleugeres a les més incapacitadores. Inicia els processos de revitalització de les articulacions i té una acció global sobre l'organisme, a través de la circulació energètica i els neurotransmissors.

 

Els autoajustaments articulars

Els autoajustaments articulars permeten, per gestos simples i d'aprenentatge fàcil, reduir les subluxacions responsables dels dolors que poden dificultar-nos la vida. Concebuts com a autotractaments, permeten aliviar o prevenir els desordres induïts per feines repetitives inevitables, de minvar les tensions musculars, de curar les inflamacions i d'actuar sobre el cervell enviant-li missatges de "bon funcionament".

 

Preu:  40€ mes (1 sessió setmana)