ALGUNES PROPOSTES:

- El centrament somàtic, eina per enfrontar dificultats 

- Adonant-nos

- Teoria i pràctiques adaptades 

- Zones de consciència 

- Enfocar i concentrar 

- Alliberant el cos 

- Intentant i tractant 

- Contactant 

- Assajar

- Tasca quotidiana 

- Comunicació interior - intel•ligència intrapersonal 

- Teoria i pràctiques adaptades 

- Exigència i resposta 

- Escoltant a si mateix 

- Deixar partir el passat 

- Situació si - no- Diàleg amb els pares.

- He de – trio...

- No puc - No vull

- Necessito - Vull

- Tinc por - M'agradaria.

- Comunicació amb altres 

- Teoria i pràctica adaptades

- Identificació amb la veu.

- Els rols manipuladors

- Diàleg pare-fill

- Frases impersonals - Frases "tu", "nosaltres", "jo"

- Transformar preguntes en afirmacions

- Culpabilitat

- Ressentiment

- Tu ho has; jo ho vull

- Exigència

- Comunicació no verbal

- Diferències

- Reacció davant els sentiments.

- Necessitats

- Quines són les teves necessitats?

- Teoria i pràctiques adaptades

- Necessitat d'estimar i ser estimat (reconeixement i pertinença)

- Presa de consciència.

- Energizacicón

- Acció

- Contacte

- Mecanismes de Defensa - Resistències 

- Introducció teòrica necessària; havent avançat ja prou els assistents en  la presa de contacte, ens endinsem en el treball més compromès,      afrontar amb exercicis participatius els mecanismes de defensa i les  resistències que ens aparten de l'expressió de la nostra autenticitat    d'una manera creativa.

- Introjecció - Definició i pràctiques.

- Projecció - Definició i pràctiques.

- Retroflexió - Definició i pràctiques.

- Evitació - Definició i pràctiques.

- Confluència - Definició i pràctiques.

- Fantasia i Creativitat

- Dibuixant amb l'esquerra i dreta

- Dibuix interior

- Diàleg dibuixat

- Expressió corporal

- Escultura d'un mateix

- Escultura de grup

- Contes i relats