···· Constelaciones Familiares

Resuelve sitaciones des de la raiz

La Constelación Familiar es una manera especial d'assolir solucions als problemes greus de la vida, entre altres coses, als conflictes de parella, de família i relacions; tals com probables separacions, relacions que sempre fallen, depressions, crisi de vida en malalties greus, nombroses vivències d'accidents greus.
Aquesta forma de treball és un mètode de teràpia familiar sistèmica que s'ha fet molt popular a través del terapeuta familiar Bert Hellinger. En la Constel·lació Familiar es dóna als representants, que substituïxen els membres reals de la família, un lloc en la sala, situats entre ells segons el nostre sentiment. Així es crea una imatge de l'inconscient individual i familiar.
La constel·lació ensenya d'una manera viva i impressionant la connexió inconscient cap als éssers humans que han determinat persistentment la nostra vida (pare, mare, germans, avis, oncles, parelles, nens propis ...).

 

Horarios concertados

Terapeuta: Charo Povedano