···· Biodansa

 

La Biodansa, creada per l’antropòleg xilè Rolando Toro Araneda als anys 60, és un sistema que treballa amb la música, el moviment, les emocions i la vivència, dins d’un context de grup, afavorint l’expressió saludable de la persona a nivell corporal, emocional i existencial. Facilita la integració amb un mateix, amb els altres i, en un sentit més ampli, amb l’entorn en el qual vivim mitjançant la vivència (l’experiència intensa de l’Aquí i l’Ara). Afavoreix el desenvolupament del potencial humà i de les capacitats personals: la vitalitat, la creativitat, el benestar, la salut, l’empatia, la cooperació i el treball en equip.

 

Objectius específics:

 

• Facilitar un espai d’encontre que permeti incentivar el creixement personal.

• Reforçar i desenvolupar els potencials de la persona integrant-los per millorar la vida quotidiana.

• Aconseguir una major integració amb un mateix (pensar-sentir-actuar), amb l’altre i amb el grup.

• Descobrir formes de comunicació afectiva i de treball cooperatiu.

• Afavorir l'expressió autèntica del que som.

• Impulsar l’activació de la creativitat i l’espontaneïtat per a la facilitació del nostre projecte de vida saludable.

 

 

Horari: Dijous 20:45h - 22:15h

Preu:  40€ mes

 

Professora: Alba Alvarez